(067) 178-37-97
Пишіть нам на воцап/телеграм/вайбер 0671783797

Поліграфічні терміни

Поліграфічні терміни

Кни́жка, книга

1) Те, що виходить друком (зазвичай, великим накладом): наукові праці, літературні твори, поезії, підручники, посі́бники, дові́дники тощо. 

2) Також слово книжка використовується в назвах документів (трудова, ощадна, членська, розрахункова тощо).

 

Книга

1) Речі вищого штибу (Книга Буття, Книга Пошани), часто рукописні, проваджені здебільшого в одному примірнику.

2) Багатосторінкова друкована продукція спеціального призначення (книга відгуків, на скарги, бухгалтерська, головна, касова, домова тощо).

3) Том (книга перша, книга друга).

 

Вида́ння

1) Окремий друкований твір, випущений у світ;

2) Сукупність тотожних примірників книжки, виданих одночасно (на́клад).

 

Примі́рник

Кожна самостійна одиниця вида́н­ня.

 

На́клад

Загальна кількість примірників одного вида́ння (тираж);

Сукупність тотожних примірників книжки, виданих одночасно (вида́ння).

 

Формат вида́ння

Розмір готового вида́ння, що виз­начається шириною і довжиною сторінки видання у міліметрах чи шириною і довжиною а́ркуша па­перу вида́ння в сантиметрах із за­значенням частини, яку займає на ньому сторінка видання. Наприклад, книжка формата А5 позначається як 60х84/16.

 

Умовний друкарський а́ркуш

Умовна одиниця обсягу вида́ння, що дорівнює друкованому а́ркушу форматом 60x90 см та призначена для розрахунку й порівняння друкованого обсягу вида́нь різних форматів. 
Як перевести кількість сторінок в умовні друкарські аркуші.

 

А́вторський а́ркуш

Умовна одиниця вимірювання обсягу текстової та ілюстративної інформації літературного твору, що використовується у видавничій справі і є основою для обліку праці автора, укладача, рецензента та ін. Один авторський а́ркуш дорівнює 40 000 друкованих знаків прозового тексту (враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами), чи 40 кілобайтам комп'ютерного тексту в DOS-форматі (разом із проміжками), чи 700 віршованим рядкам, чи 3 000 см² площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання.

 

Сторінка вида́ння

Один бік аркуша паперу у вида́нні.

 

Книжковий блок (блок вида́ння, блок)

Комплект скріплених у корінці задрукованих а́ркушів чи зошитів, що містить усі сторінки вида́ння.

 

Обкла́динка

Зовнішнє покриття вида́ння, що з’єднується з книжковим блоком без фо́рзаців.

 

Палітурка

Зовнішнє покриття вида́ння, що з’єднується з книжковим блоком за допомо­гою двох фо́рзаців і, можливо, корінцевого матеріалу.

 

Фо́рзац

Подвійний аркуш цупкого папе­ру, що з’єднує блок з палітуркою. Може бути частиною оформлення книжки.

 

Початкова сторінка

Перша сторінка вида́ння чи його рубрики.

 

Титулка, титульна сторінка, титул — перша сторінка книжки, на якій надруковано заголовок, ім'я автора, рік і місце видання тощо. 

 

Кінцева сторінка

Остання сторінка видання чи його рубрики.

 

Шпа́льта

Частина сторінки вида́ння, відо­кремлена від іншої шпальти по вертикалі проміжками чи лініями. 

Рядки, розташовані один під одним так, що вони становлять вертикальну смугу на сторінці.

 

Текст

Частина вида́ння, що містить ін­формацію, зображену за допомо­гою певного набору знаків.

 

Ілюстрація

Зображення, яке доповнює, пояс­нює чи прикрашає текст видання.

 

Текстівка

Підпис під ілюстрацією.

 

Експлікація

Частина підпису під ілюстрацією (формулою), яка пояснює деталі зображення (умовні позначення). Кожний елемент експлікації скла­дається з графічного знака (цифра, літера) і пояснення.

 

Орнамент

Графічна прикраса, що художньо оформлює видання.

 

Виноска

Примітка чи бібліографічне поси­лання, розташоване внизу сторінки поза текстом.

 

Колонтитул

Напис на на верхньому або нижньому полі кожної сторінки вида́ння. Зазвичай, для цього використовуються: назва книжки, прізвище та ім'я автора, назва розділу тощо.

 

Колонлінійка

Лінійка, що відокремлює колон­титул від тексту.

 

Колонцифра

Порядковий номер сторінки ви­дання, розташований угорі або внизу сторінки.

 

Поля

Незадруковані ділянки вздовж периметра сторінки вида́ння.

 

Зошит книжкового блоку

Складова частина видання, утво­рена фальцюванням задрукованого а́ркуша. Якщо книжку друкують на машинах великого формату (60 х 84, 60 х 90, ...) , зошит містить, зазвичай, 32, 16 або 8 сторінок. При друці на лазерному принтері у зошиті може бути інша кількість сторінок, наприклад, 20 або 24.

 

Складний зошит

Зошит з приєднаними додаткови­ми елементами чи форзацом.

 

Вклейка

Частка задрукованого аркуша видання, яку вклеюють в зошит.

 

Корінець блока

Місце скріплення зошитів чи ар­кушів у блок.

 

Фальц

Згин а́ркуша, що утворюється під час фальцювання.

 

Капта́л

Стрічка з потовщеним краєм, яку наклеюють на краї корінця обрі­заного блока книжки у твердій палітурці.

 

Складена палітурка

Палітурка, картонні боковинки і підстава якої вкриті одним покривним матеріалом і з`єднані між собою іншим матеріалом.

 

Картонна бокови́на

Аркуш картону певного формату, що є деталлю палітурки.

 

Підстава

Смужка паперу чи картону, яку наклеюють на внутрішній бік па­літурки між картоними бокови­нами.

 

Кант

Краї палітурки чи обкладинки, що виступають за край блока.

 

Біг

Лінійне заглиблення на палітурці, обкладинці чи аркуші видання.

 

Фронтиспис

Ілюстрація, що відображає основну ідею видання чи портрет авто­ра, яка розташована перед чи поза титулом.

 

Авантитул

Сторінка видання, що передує титулу, на якій розташовують частину вихідних даних чи невеликий текст (гасло, посвяту, тощо).

 

Нотатка

Невеликий текст, що дає цілісну уяву про видання.

 

Заголовок видання (рубрики)

Назва видання (рубрики).

 

Заголовні дані

Дані титулу, що містять заголовок ви­дання та відомості про його автора.

 

Зміст

Додатковий текст, що містить послідовний перелік заголовків рубрик видання із зазначенням сторінок видання на яких вони починаються.

 

Примітка

Додатковий текст, що коротко доповнює, пояснює чи уточнює ос­новний текст і розташований у тексті, внизу сторінки за текстом чи в кінці видання.

 

Покажчик

Додатковий текст у кінці видання, в якому розташовані в певному порядку терміни, прізвища, об’єк­ти, наведені в основному тексті.

 

Вихідні відомості

Сукупність даних, що характери­зують видання та призначені для його оформлення, бібліографічно­го оброблення, статистичного об­ліку та інформування споживачів

 

Вихідні дані

Частка вихідних відомостей що зазначає місце видання, назву ви­давництва та рік видання.

 

Випускні дані

Частина вихідних відомостей, що зазначають дату підписання до друку, формат паперу, спосіб дру­ку, обсяг видання, наклад.

 

Гарнітура шрифта

Комплект однакових за рисунком, але різних за накресленням і кег­лем шрифтів.

 

Кегель шрифта

Розмір шрифта в друкарській си­стемі вимірювання, що визнача­ється відстанню між верхньою і нижньою стінками літери.

 

Фарбовість видання

Кількість фарб, якими віддрукова­не видання.

 

*******

 

Пакува́ння

Процес, дія за значенням пакувати.

 

Пакунок, пако́вання, пака

Результат пакування; будь-що, упаковане в якусь обгортку для транспортування, перенесення, перевезення або зберігання.

 

Пакунок, по́силка

Предмет, що пересилається поштою; поштове відправлення (в сучасному розумінні не тільки УкрПоштою, а також Новою Поштою, Інтаймом, Автолюксом та іншими перевізниками).

 

Упакова, опако́вання

Матеріал, тара, в який пакують.

 

Передплата

Дія за значенням передплачувати, передплатити; попередня плата за що-небудь.

 

Післяплата

Спосіб грошових розрахунків, при  яких оплата вартості товару здійснюється при одержанні його отримувачем. Транспортна компанія перераховує суму післяплати відправникові та бере за це комісію (невірно: накладений платіж або накладна плата).

 

Надіслано післяплатою

Спосіб відправлення вантажів, посилок, при якому одержувач не робить передплати за товар, а сплачує його при отриманні від транспортної компанії (невірно: надіслано накладеним платежем або надіслано накладною платою).

 

На виплат

З виплатою частинами, у кілька строків (розстрочувати - протилежна дія до строчити, шити). Приклад: «купити готовий одяг на виплат», «техніка продається на виплат».

 

Виторг

Гроші, одержані від продажу будь-чого (невірно: виручка).