Публічний договір (оферта)

 

Цей Договір відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України регламентує порядок надання послуг та/або продажі товарів фізичній чи юридичній особі (далі Покупець) інтернет-сервісом https://drukaryk.com (далі Продавець).

 

Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю товар та/або надати послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар та/або послугу на умовах цього Договору.

 

Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення товарів та/або послуг, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 

Продавець діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Продавецем і його Покупцем, так і за участю третіх осіб, ми зробимо все можливе в размках Закону для захисту законних і етичних інтересів наших Покупців.

 

Продавець не несе відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо це порушення було викликано діями Покупця або іншої третьої особи.

 

Всі надані послуги і товари надаються за принципом "як є".

 

Задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, його неналежне або несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного чи неналежного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор). Такими діями, зокрема, є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, карантин, глобальні перебої в роботі релевантних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками, комп'ютерними вірусами. У разі виникнення форс-мажорних обставин встановлені терміни по виконанню зобов'язань Продавцем, переносяться на термін, протягом якого діють виникли обставини.

 

Продавець ні за яких обставин не несе перед Покупцем відповідальність за шкоду, вимушені перерви у діловій активності, втрату ділових чи інших даних або інформації, претензії чи витрати, непрямі або випадкові збитки, а також упущену вигоду і загублені заощадження, викликані використанням або пов’язані з використанням послуг або товарів, а також за збитки, викликані можливими помилками та описками, так само як і за будь-які претензії з боку третіх осіб.

 

У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Продавець несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупця в якості оплати за товар та/або послуги. Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за товар та/або послуги.

 

Продавець не несе відповідальності за порушення авторських та/або суміжних прав третіх осіб. Здійсненням замовлення Покупець підтверджує, що всі авторські та/або суміжні права на зображення та/або тексти, які надаються Покупцем Продавцю належать Покупцю. У випадку порушення авторських та/або суміжних прав третіх осіб, відповідальність перед ними несе Покупець, а Продавець не приймає претензій щодо таких порушень.

Покупець самостійно несе відповідальність за будь-які збитки та (або) інші негативні наслідки, які можуть виникнути в результаті виконання і (або) невиконання і (або) неналежного виконання обов'язків за цим Договором, інструкцій Продавця, третіх осіб з питань виконання цього Договору, включаючи, але не обмежуючись: помилки в заповненні документів, складених на виконання цього Договору; недотримання Покупцем правил інформаційної безпеки; неправильне зазначення реквізитів у відповідному розрахунковому або іншому документі.

 

Сервіс залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Користувача або Покупця за наявності хоча б однієї з наступних підстав : систематичне порушення Користувачем або Покупцем загальноприйнятих правил мережевого етикету; Замовлення Покупця містить матеріали протизаконного або аморального характеру, в тому числі, але не виключно матеріали, що містять погрози або заклики до розправи, сприяють розпалюванню ворожнечі, містять зображення порнографічного характеру, містять персональні дані третіх осіб, пропагандують злочинну діяльність, мають шахрайський характер, а також порушують інші права та інтереси фізичних та юридичних осіб та вимоги чинного законодавства України, або матеріали Покупця викликають сумніви у їх законності. Покупцем або Користувачем здійснюються зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоноване зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу; за рішенням суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.

 

Спори, що виникають при виконанні Договору, вирішуються в досудовому порядку. Претензія подається Продавцю письмово з додатком документів, що обґрунтовують пропоновані вимоги, у термін не більше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається Продавцем в термін не більше 10 (десяти) робочих днів.

 

Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, спори підлягають розгляду компетентним судом за місцезнаходженням Продавця.

 

З усіх інших питань, не передбачених в Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

Сторони згодні визнавати дані, передані в електронному вигляді та/або на папері, в якості доказів для вирішення спорів та розбіжностей, в тому числі при вирішенні спорів у суді.

 

Приймаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що:

він є повнолітньою і дієздатною особою, яка усвідомлює свої дії та може керувати ними;

його дії дійсно спрямовані на отримання послуг Продавці, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність інтернет-ервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю та/або комерційною таємницею Продавця, дискредитувати Продавця або інших користувачів тощо;

його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

контактна інформація, яка надається Користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;

при проведенні платежів на користь Сервісу Користувач має законні права на здійснення цих платежів.

 

Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець з метою виконання замовлення Покупця має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам не повідомляючи Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

 

  • зазначені на сайті https://drukaryk.com носять ознайомчий характер. Продавець залишає за собою право змінювати ціни до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця. Остаточною є ціна, зазначена менеджером при оформленні замовлення.