Купити журнали з охорони праці Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Херсон, Вінниця, Хмельницький, Рівно, Миколаїв, Суми, Полтава, Чернігів, Франківськ, Станислав, Чорнівці, Ужгород, Кропивницький, Черкаси

Перелік (асортимент) журналів, які є в наявності на складі:

Журнал пустограф горизонтальний А4 50 арк

Журнал пустограф вертикальний А4 50 арк

Журнал обліку медичних оглядів ОП 1

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці ОП 2

Журнал обліку вогнегасників на обєкті ОП 3

Журнал перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою електробезпеки І ОП 4

Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв ОП 5

Журнал контролю стану первинних засобів пожежогасіння ОП 6

Журнал обліку навчання  з питань охорони праці ОП 7

Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт ОП 8

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві гор ОП 9

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві  ОП 10

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві ОП 11

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ОП 12 без №

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ОП 12

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ОП 13 без №

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ОП 13

Журнал протоколів перевірки знань  ОП 14

Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях ОП 15

Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях ОП 15 без №

Журнал обліку та видачі електроінструменту ОП 16

Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього ОП 17

Журнал реєстрації  нещасних випадків невиробничого характеру ОП 18

Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту ОП 19

Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти ОП 20

Журнал реєстрації  нещасних  випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу ОП 21

Журнал оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці ОП 22

Журнал обліку щорічних відпусток працівників горизонтальний 10 стовпчиків ОП 23

Журнал обліку щорічних відпусток працівників вертикальний 14 стовпчиків ОП 24

Журнал протоколів засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці горизонтальний ОП 25

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) гор ОП 26

Журнал 1-3 ступені оперативного контролю за станом охорони праці, тех. без. і вироб. сан. ОП 27

Журнал обліку робіт що виконуються за нарядами і розпорядженнями (роботи на висоті) ОП 28

Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями (експлуатація електроустановок) ОП 29

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки гор ОП 30

Журнал обліку листків непрацездатності ОП 31

Журнал випуску автомобілів на лінію ОП 32

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ОП 33

Журнал обліку нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою ОП 33

Журнал обліку присвоєння І кваліфікаційної групи з електробезпеки неелектротехнічному персоналу ОП 34

Журнал реєстрації аварій (додаток 27) верт ОП 35

Журнал реєстрації перевірок ОП 36

Журнал обліку видачі посадових і робочих інструкцій ОП 37

Журнал обліку проведення дезінфекційних робіт ОП 39

Журнал обліку дезінфекції, дезінсекціє та дератизації  ОП 40

Журнал реєстрації генеральних прибирань та дезінфекції ОП 41

Журнал обліку розведення дезінфекційних засобів ОП 42

Бракеражний журнал ОП 44

Журнал бракеражу харчової продукції ОП 45

Журнал температурного режиму холодильника ОП 46

Журналконтролю з охорони праці та виробничої санітарії  ОП 47

Журнал перевірки скляних і предметів що бються ОП 48

Журнал прибирання території підприємства ОП 49

Журнал здоров’я працівників харчоблоку ОП 51

Журнал технічного обслуговування обладнання та устаткування ОП 52

Журнал протоколів перевірки знань ПБЕЕС та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів  ОП 53

Журнал обліку протиаварійних тренувань ОП 54

Журнал  обліку видачі засобів індивідуального захисту ОП 55

Журнал реєстрації посадових і робочих інструкцій ОП 56

Журнал реєстрації наказів ОП 58

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ОП 59

Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу ОП 60

Журнал проведення температурного скринінгу персоналу ОП 61

Загальний журнал робіт ОП81

Журнал виконання бетонних робіт ОП82

Журнал надходження матеріалів ОП83

Журнал виконання арматурних робіт ОП84

Журнал виконання зварювальних робіт ОП85

Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди) ОП86

Журнал прийому та видачі балонів ОП87

Журнал авторського нагляду під час будівництва ОП88

Журнал авторського нагляду під час будівництва Б 8-2

Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій ОП89

Журнал виконання земляних робіт ОП90

Журнал вхідного контролю ОП91

Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів ОП92

Журнал виконання монтажних робіт на болтах із контрольованим натягом ОП93

Журнал виконання антикорозійних робіт ОП94

Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних зєднань ОП95

Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль ОП96

Журнал виконання робіт з віброзанурення паль ОП97

Журнал виконання бурових робіт ОП98

Журнал виконання робіт з улаштування вентиляції та кондиціювання ОП99

Журнал приймання та огляду риштувань та помостів ОП100

Журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари ОП101
Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана, машини, підйомника ОП 102
Вахтовий журнал машиніста  автомобільного крана ОП 103
Журнал технічного обслуговування і ремонту вантажопідіймальних кранів і машин ОП 104
Журнал реєстрації заяв працівників ОП 105
Журнал реєстрації результатів технічного огляду (обходу) газопроводу-вводу середнього тиску ОП 106
Журнал вхідного контролю якості матеріалів ОП 107
Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском і на які не поширюються Правила Держнаглядохоронпраці ОП 108
Журнал обліку вантажопідйомних механізмів ОП 109
Журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) СПЗ ОП 110
Журнал обліку технічного обслуговування внутрішніх пожежних кранів ОП 111
Журнал реєстрації трудових договорів (угод) ОП 112
Журнал виконання сумісних будівельно-монтажних робіт  ОП 113
Журнал змінних завдань і щозмінного інструктажу з охорони праці ОП 115
Журнал обліку перевірок опору ізоляції електрообладнання та електромереж ОП 116
Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту ОП 117
Журнал реєстрації особистих медичних книжок ОП 118
Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці з радіаційної безпеки персоналу категорії Б ОП 119
Журнал протоколів перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки ОП 120
Журнал видачі посвідчень з охорони праці ОП 121

Журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових  частин, з № сторінок

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці 6 сторінок (мяка обкладинка)

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці 6 сторінок (тверда палітурка)
Посвідчення (електробезпека) про перевірку знань з питань охорони праці 6 сторінок (мяка обкладинка)
Посвідчення (електробезпека) про перевірку знань з питань охорони праці 6 сторінок (тверда палітурка)
Посвідчення (електробезпека) про перевірку знань з питань охорони праці 10 сторінок (тверда палітурка)
Посвідчення (енергетичні підприємства) про перевірку знань з питань охорони праці 18 сторінок (тверда палітурка)
Виготовляємо посвідчення на замовлення за Вашим зразком

 

Рейтниг журналів з охорони праці (спочатку лідери продажів)

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ОП 13

Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях ОП 15

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ОП 12

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві ОП 11

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) гор ОП 26

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці ОП 2

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві  ОП 10

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки гор ОП 30

Журнал обліку вогнегасників на обєкті ОП 3

Журнал  обліку видачі засобів індивідуального захисту ОП 55

Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях ОП 15

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві гор ОП 9

Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту ОП 19

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ОП 12

Журнал обліку та видачі електроінструменту ОП 16

Журнал обліку навчання  з питань охорони праці ОП 7

Журналконтролю з охорони праці та виробничої санітарії  ОП 47

Журнал контролю стану первинних засобів пожежогасіння ОП 6

Журнал обліку медичних оглядів ОП 1

Журнал реєстрації  нещасних випадків невиробничого характеру ОП 18

Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти ОП 20

Журнал перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою електробезпеки І ОП 4

Журнал протоколів перевірки знань  ОП 14

Журнал обліку видачі посадових і робочих інструкцій ОП 37

Журнал обліку щорічних відпусток працівників вертикальний 14 стовпчиків ОП 24

Журнал протоколів засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці горизонтальний ОП 25

Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв ОП 5

Журнал оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці ОП 22

Журнал 1-3 ступені оперативного контролю за станом охорони праці, тех. без. і вироб. сан. ОП 27

Журнал обліку протиаварійних тренувань ОП 54

Журнал реєстрації  нещасних  випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу ОП 21

Журнал обліку нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою ОП 33

Журнал реєстрації аварій (додаток 27) верт ОП 35

 

Рейтинг журналів по будівництву (спочатку лідери продажів)

Загальний журнал робіт ОП81

Журнал вхідного контролю ОП91

Журнал авторського нагляду під час будівництва ОП88

Журнал виконання арматурних робіт ОП84

Журнал авторського нагляду під час будівництва Б 8-2

Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій ОП89

Журнал виконання земляних робіт ОП90

Журнал виконання зварювальних робіт ОП85

Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних зєднань ОП95

Журнал виконання бетонних робіт ОП82

Журнал виконання антикорозійних робіт ОП94

Журнал надходження матеріалів ОП83

Журнал виконання монтажних робіт на болтах із контрольованим натягом ОП93

Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів ОП92

Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди) ОП86

Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль ОП96

Журнал виконання робіт з улаштування вентиляції та кондиціювання ОП99

Журнал прийому та видачі балонів ОП87

Журнал виконання робіт з віброзанурення паль ОП97

Журнал виконання бурових робіт ОП98

Журнал приймання та огляду риштувань та помостів ОП100

Журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари ОП101

 

Горизонтальні журнали з однаковими розворотами розгортаються через верхній край.

Горизонтальні журнали з різними розворотами розгортаються через лівий край.

Вертикальні і горизонтальні журнали без нумерації з різними розворотами (таблиця праворуч є продовженням таблиці ліворуч) мають чисту першу та останню сторінки і 23 розвороти з таблицями.

На фото горизонтальні журнали, які розгортаються через верх:

Горизонтальні журнали, які розгортаються через верх

 

Виготовляємо журнали на замовлення:
- з іншою кількістю аркушів,
- іншої форми,
- з логотипом замовника (у фірмовому стилі),
- у твердій палітурці,
- з нумерацією аркушів або сторінок,
- з лясе (закладка-тасьма в твердих журналах).

Комплект журналів з охорони праці Україна 2022 (моск. комплект журналов по охране труда).

(067) 178-37-97
Пишіть нам на воцап/телеграм/вайбер 0671783797

Охорона праці та інші

Охорона праці та інші
Щоб зробити замовлення, пишіть нам на воцап, вайбер або телеграм 0671783797.
Достатньо вказати наш артикул ОПХХ і кількість.
Вкажіть кому і куди відправляти.
Звичайно, можете зробити замовлення на сайті.
 
Щоб знайти необхідний журнал користуйтеся пошуком.
Повний список журналів внизу сторінки; після назви артикул.
Товар з цього розділу є в наявності на складі і відвантажується Новою Поштою на наступний робочий день.
 
Сплатити можна безготівково на рахунок ФОП, на картку Приватбанка, з післялатою у відділенні НП.
Безготівковий платіж з ПДВ на рахунок ТОВ - ціни вище на 20%.
 
Мінімальна сума замовлення за вказаними цінами - 300 грн. 
 
Ціни на журнали для замовленнь до 300 грн:
1 шт - 110 грн;
2 шт - 2*85 = 170 грн;
3 шт - 3*75 = 225 грн;
4 шт - 4*70 = 280 грн.
 
Знижки: 
від 5 000 грн - знижка 5%;
від 10 000 грн - знижка 10%;
від 30 000 грн - знижка 15%;
від 100 000 грн - знижка 20%;
  
 
Стандартні журнали друкуються на  білому папері 80 г, обкладинка з картону 0,3 мм, зшивання на дві скоби, формат А4, 48 сторінок (24 аркуші), сторінки пронумеровані.
Додаткові послуги: прошивання для скріплення підписом, тверда палітурка, кольорові обкладинки або палітурки з логотипами, поліграфічні прогоничі для горизонтальних журналів, лясе.
 
Якщо Ви не знайшли необхідного журналу на цій сторінці, замовляйте виготовлення на замовлення. Термін виготовлення 1-4 дні. Присилайте фото зразка, щоб ми зробили макет.
Охорона праці та інші
Показати ще 24 товарів
Добір за параметрами
Всього 173
Ціна
Від до